Rü?tü'nün veliaht? Estonya'da

Bayern Münih'in altyap?s?nda yeti?en ve bir ara Rü?tü Reçber'in veliahd? olarak gösterilen gurbetçi kaleci Göksu Hasanc?k'a Estonyal?lar kucak açt?.

Almanya'da iki kez y?l?n en iyi kalecisi seçilmesine ra?men Türkiye'de tutunamayan 24 ya??ndaki file bekçisi art?k Estonya Ligi tak?mlar?ndan JK Tammeka için ter döküyor. Estonya'da forma giyen ilk Türk futbolcu unvan?n? alan Göksu Hasanc?k, "Öncelikle burada yeniden kendimi kan?tlamak ve bir Türk olarak iyi bir itibar b?rakmak için çal??aca??m. Daha sonra da Süper Lig'de hedefleri olan bir tak?mda oynamak istiyorum." dedi. 2004-2005'te Be?ikta?'?n 2006-2007 sezonunda ise Fenerbahçe'nin antrenmanlar?na ç?karak adeta bu iki kulübün kap?s?ndan dönen gurbetçi kaleci, "Herhalde Türk futbol tarihinde Be?ikta?'tan profesyonel kontrat teklifi al?p okul yüzünden geri çevirmek zorunda kalan tek oyuncu benim. Fenerbahçe olay?nda ise beni 9 gün boyunca idmanlara ç?kar?p Arthur Zico'nun be?enisini ald???m halde kontrat sözü yerine getirilmedi. Demek ki bu iki güzide kulüpte oynamak k?smet de?ilmi?." ifadelerini kulland?. Göksu Hasanc?k, gelece?in Rü?tü Reçber'i diye lanse edilmene ra?men Türkiye'de neden tutunamad??? yönündeki soruyu ise ?öyle cevaplad?: "Bunun nedenini ben de çok merak ediyorum aç?kças?. Hatta geçen temmuz ay?nda Ulvi Güvenero?lu'nun tavsiyesi üzerine Be?ikta?'?n kaleci antrenörü Zafer Ö?er hoca beni Nevzat Demir Tesisleri'nde tek ba??na bir buçuk saate yak?n antrenmana ç?kard? ve denedi. Zafer hocan?n idman bittikten sonra yorumu ?öyleydi: 'Göksu'nun kuma?? çok iyi, peki bu zamana kadar niye hiç Türkiye'de oynat?lmad??' Ben de bunu çok merak etti?imi fakat hiç bir cevap bulamad???m? kendisine söyledim." Bir önceki sezon Slovakya Birinci Ligi'nde Werner Lorant'?n çal??t?rd??? Dunjaska Streda'da da boy gösteren genç kaleci Estonya'ya transferini ise ?öyle de?erlendirdi: "Estonya'n?n ilk Türk kalecisi oldu?umu için gurur duyuyorum. Futbol adeta insan hayat? gibidir. Her an her ?ey olabilir. Ve benim bunca ya?ad?klar?mdan sonra bana art?k hiçbir ?ey sürpriz gibi gelmiyor." Estonya'daki ilk izlenimleri de anlatan Göksu Hasanc?k sözlerini ?öyle bitirdi: "Estonya'da umumen spora ve gençli?e çok önem veriliyor. Sporcular için üst düzeyde imkanlar sa?lan?yor. Estonya'da ?unu anlad?m ki, art?k dünyan?n her yerinde kaliteli futbol oynan?yor. Estonya'n?n tek negatif yönü a??r? so?uk hava ?artlar?. Onun için Mart'ta ba?layan sezonun haz?rl?k dönemini ve ilk lig maçlar?m?z?n büyük bir bölümünü suni çimde gerçeklestirmemiz gerekiyor. Estonya liginin kafaya oynayan tak?mlar? rahatl?kla Türkiye'nin üst düzey Bank Asya ekipleri ve alt kademede yer alan Süper Lig tak?mlar?na e?ittir. Ve en önemlisi Estonya'n?n bütün tak?mlar?n?n ya? ortalamas? 20 ile 24 aras? olmas?."


Estonya'da kale Türk'e emanet

Estonya Ligi'ndeki JK Tammeka kulübünün kalesini, Göksu Hasanc?k ad?nda Türk bir oyuncu koruyor.

Tak?m?yla 2 y?ll?k sözle?mesi bulunan Almanya do?umlu genç file bekçisinin, bir dönem Fenerbahçe ve Be?ikta?’?n da gündemine geldi?i ö?renildi. 23 ya??ndaki Göksu, ülkenin en önemli kalecileri aras?nda yer al?yor.


Rü?tü'nün veliaht?na Estonyal?lar sahip ç?kt?

Bayern Münih'in altyap?s?nda yeti?en ve bir ara Rü?tü Reçber'in veliaht? olarak gösterilen gurbetçi kaleci Göksu Hasanc?k'a Estonyal?lar kucak açt?.

Almanya'da iki kez y?l?n en iyi kalecisi seçilmesine ra?men Türkiye'de tutunamayan 24 ya??ndaki file bekçisi art?k Estonya Ligi'ndeki JK Tammeka tak?m? için ter döküyor. Ayn? zamanda Estonya'da forma giyen ilk Türk futbolcu unvan?n? alan Göksu Hasanc?k, "Öncelikle burada yeniden kendimi kan?tlamak ve bir Türk olarak iyi bir itibar b?rakmak için çal??aca??m. Daha sonra da Süper Lig'de hedefleri olan bir tak?mda oynamak istiyorum." diye konu?tu. 2004-05'te Be?ikta?'?n, 2006-2007 sezonunda ise F.Bahçe'nin antrenmanlar?na ç?karak adeta bu iki kulübün kap?s?ndan dönen gurbetçi kaleci, "Herhalde Türk futbol tarihinde Be?ikta?'tan profesyonel kontrat teklifi al?p okul yüzünden geri çevirmek zorunda kalan tek oyuncu benim. F.Bahçe olay?nda ise beni 9 gün boyunca idmanlara ç?kar?p Arthur Zico'nun be?enisini ald???m halde kontrat sözü yerine getirilmedi. Demek ki bu iki güzide kulüpte oynamak k?smet de?ilmi?." ifadelerini kulland?.

Translation:

Website of Erciyesspor, 06.September 2009

Göksu Hasancik

“This is the Biography of the new Goalkeeper Göksu Hasancik who was bined into the coulors of Erciyesspor on 21st August 2009 for one year”…

“After the request of the coach of FC DAC 1904 (Corgon Liga) Mr Werner Lorant, Göksu was transfered to the professional team and played in the season 2008/2009, 20 games for FC DAC 1904 in the first and second team”...

Translation:

“Mardinspor’s goalkeeper who speaks five languages”…

Vitesse Arnhem

NEC Nijmegen

Translation:

Starspor 06.01.2005

Expetriate Panther

„The 17 year old goalkeeper of 1860 Munich who was on trial with BESIKTAS yesterday, filled out with his successfull saves.”

Translation:

Fanatik 08.01.2007

Göksu is also an Eagle!

Datcu (Goalkeeper Coach of BESIKTAS) gave his OK.

Translation:

Fanatik 10.01.2005

The Scouts of the Eagle (BESIKTAS)!

Named BEFAM... There job, football hunters... They scan the world, they determine the future’s stars... They are following nearly 600 names... Muhammed Souleymanou and Göksu Hasancik were offered to Del Bosque’s order...

Translation:

Hürriyet 12.01.2007

Education has to be!

“Göksu Hasancik who was on trial with BESIKTAS during the last week, was sent back to Germany to continue his school education. The 17 years old goalkeeper who got his football education by 1860 Munich, was asked to return to Ümraniye Nevzat Demir Trainingsground after his school education is finished.”

Translation:

Goal Magazine March 2004

Göksu Hasancik
- Rüstü’s successor…

“We payed a very heavy price because Rüstü, who played one of the biggest role in the national team’s success of the World Championship of 2002, could not play the last game of the EURO 2004 elimination. This painful experience showed us to assess young talents better. Well, this is the young goalkeeper Göksu Hasancik which was found in Germany by GOAL”...

Translation:

Hürriyet 17.05.2003 London

Göksu was liked

Fanatik 02.06.2003 Turkey

Göksu is flying towards fame

Translation:

Hürriyet 17.11.2005

STARS WILL RAIN

„The experienced coach identified the coming stars of the future, among them goalkeeper Göksu from Nijmegen of the Netherlands, Ergün from Grashoppers of Switzerland and Serkan Yilmaz from Rotterdam of the Netherlands.“